Villkor för rean

Giltighetsperiod

Från 00:01 GMT+1 den 24/11/2019 till 23:59 GMT+1 den 03/12/2019 (”kampanjperioden”) kommer rean att pågå enligt dessa villkor för rean och standardvillkoren.

Rean gäller för utvalda hämtningar på destinationer. Om hämtningen är mellan den 24/11/2019 och den 28/02/2020.

Pris

Rabatten på upp till 50% har tillämpats på standardpriser vid bokning online, för hämtning på utvalda flygplatser och centrala platser från vissa leverantörer.

Notera att vi arbetar med många leverantörer på varje plats och priset kan ofta variera på bilar i samma kategori. Vissa uthyrare kanske inte ger rabatt och då visas inget rabatterat pris för just de hyrbilarna. Det lägsta priset före rean kanske inte är det rabatterade priset på readagen.

Prisförslag gäller den dag förslaget ges och kan inte åberopas efter den tidpunkten.

Rean gäller endast i mån av tillgång. Villkoren för rean kan när som helst ändras och rean kan avslutas utan föregående meddelande. Priserna ändras snabbt beroende på efterfrågan och tillgänglighet hos leverantören och det är troligt att de billigaste bilarna blir bokade först. De priser som visas kan komma att höjas under kampanjtiden, även om de är nedsatta med upp till 50%.

Den erbjudna rabatten inkluderar flygplatstillägg, krockskadeförsäkring, miljöskatt, stöldförsäkring, skadeståndsansvarsförsäkring och obegränsad körsträcka (utom på inrikesflygplatser i USA och biluthyrningsfirmor i Australien och Kanada). I hyravgiften i USA ingår även självriskeliminering och kompletterande ansvarsförsäkring.

Obs! Självriskeliminering (CDW) täcker inte alltid skador på eller förlust av nycklar, däck, vindruta eller underrede och du kan bli ersättningsskyldig för dessa delar.

Rean gäller inte bokningsbara tillägg som självriskeliminering eller GPS-produkter. Rean gäller inte heller bilar vars försäljningspris bestäms av biluthyrarens leverantör. I det fallet visas inte heller någon genomstruken rabatt.

Avbokningar, ändringar och undantag

Rean gäller alla nya bokningar som görs för det angivna rea-resmålet och kan inte utnyttjas för redan utförda bokningar eller tillämpas i efterhand. Rabatten kommer inte att gälla bokningar som har gjorts före rean och sedan annullerats och bokats på nytt.

Det finns ingen begränsning för hur många bokningar man får göra under kampanjperioden. Rean gäller endast i mån av tillgång. Villkoren för rean kan när som helst ändras och rean kan avslutas utan föregående meddelande.

När du har fått bekräftelse på din bokning kan du fortfarande göra mindre ändringar. Du kan till exempel lägga till extraförare eller bokningsbar extrautrustning. Du kan fortfarande göra större ändringar i din bokning, till exempel var och vid vilken tid eller på vilket datum du vill hämta eller lämna bilen eller byta bilkategori, men det kan komma att innebära att rabatten inte längre gäller. Du måste också betala de eventuella extraavgifter som ändringarna medför.

Om du vill avboka hyrbilsbokningen gäller den vanliga avbokningspolicyn och de vanliga avgifterna.

Alla bokningar som måste bekräftas inom 48 timmar kommer fortfarande att omfattas av rabatten, under förutsättning att leverantören bekräftar den ursprungliga bokningen. Om vi inte kan bekräfta den ursprungliga bokningen inom 48 timmar kan du fortfarande få rabatt om du bokar om hyrbilen inom 48 timmar efter det att du har meddelats om att din ursprungliga bokning inte kan bekräftas.

Rean omfattar inte skåpbilar eller husbilar och gäller endast i mån av tillgång. Villkoren för rean kan när som helst ändras och rean kan avslutas utan föregående meddelande.

Om dessa villkor för rean strider mot standardvillkoren har standardvillkoren företräde.